Oddvar Johnsen style=

Oddvar Johnsen

President
Jan-Arne style=

Jan-Arne

Visepresident
Svein Petter Stangnæs style=

Svein Petter Stangnæs

Sekretær
Ola Aastebøl style=

Ola Aastebøl

Kasserer
Trond Ole Johansen style=

Trond Ole Johansen

Past president
Jonas Svendby style=

Jonas Svendby

Klubbmester
Jånn Oscar Rambøl style=

Jånn Oscar Rambøl

Medlemsansvarlig
Cato Amundsen style=

Cato Amundsen

Styremedlem