Trond Ole Johansen style=

Trond Ole Johansen

President
Per Olav style=

Per Olav

Sekretær
Ola Aastebøl style=

Ola Aastebøl

Kasserer
Jan-Arne style=

Jan-Arne

Past president
Tor Johansen style=

Tor Johansen

Klubbmester
Gjermund Strand style=

Gjermund Strand

Styremedlem